بورس انواع لوله و اتصالات، کشاورزی، باغبانی و آبرسانی قطره ای، نواری، بارانی، تیپ و انواع شیر آلات و اتصالات مربوطه به قیمت عمده

تماس با واحد مشاوره فروش و اجرا: ۰۷۱۳۲۲۴۴۰۲۵ – ۰۷۱۳۲۲۴۰۸۱۰ – ۰۷۱۳۲۲۲۶۷۶۸ – ۰۹۱۷۰۲۲۳۰۰۲